Kancelaria świadczy usługi w zakresie wyceny nieruchomości i obejmuje określenie wartości:

 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych
 • nieruchomości lokalowych
 • budynków i budowli
 • nieruchomości rolnych i leśnych
 • służebności gruntowych i przesyłu
 • czynszu najmu lub dzierżawy nieruchomości gruntowych i lokalowych
 • za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem

Określamy wartości nieruchomości dla potrzeb:

 • kupna-sprzedaży
 • skarbowo-podatkowych i amortyzacyjnych
 • bankowo-hipotecznych
 • opłat adiacenckich
 • ustalenia skuktów finansowych uchwalenia lub zmiany MPZP
 • opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • negocjacyjnych i ofertowych
 • darowizn i spadków
 • ubezpieczeniowych
 • sądowych i komorniczych jak również podziału majątku
 • ustalenia rekompensaty za pozostawienie mienie zabużańskie
 • wniesienia aportem do spółki
 • postępowań wywłaszczeniowych i odszkodowawczych
 • innych celów indywidualnych wynikających z potrzeby klientów

Zajmujemy się również:

 • inwentaryzacją budynków i budowli oraz nieruchomości lokalowych
 • sporządzaniem dokumentacji dla potrzeb założenia kartotek budynkowych i
  lokalowych w związku z wyodrębnieniem i sprzedażą lokali mieszkalnych i
  użytkowych.
 • Sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali

logof